RAUATÖÖD

Treimine, freesimine, lihvimine

Teeme trei-, freesimis- ja lihvimistöid.

Treime sae avasid, valmistame võlle, seibe, pukse jne.